LIVE webcam där temperaturen mäts i Kurravaara
Kurravaara
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
C700080192B10710 17,1 16,1 17,9 16,1 17,9
Mätt: 05.08.19 15:57:43
Värden ° C